Narratief verantwoorden in het sociaal domein

Veel gemeenten worstelen met verantwoording afleggen over beleid in het sociaal domein. Doen we de juiste dingen? Doen we ze goed? En sluiten de ervaringen van de doelgroep aan op de bedoeling van beleid? Cijfers en indicatoren geven daarbij houvast vanuit de gedachte ‘meten is weten’. Maar cijfers zonder de verhalen erachter kunnen leiden tot een kloof met de dagelijkse realiteit. Onze manier van narratieve verantwoording maakt het mogelijk de verhalen achter de cijfers te begrijpen.

De geruststellende cijfers liggen op mijn bureau. De alarmerende verhalen staan in de krant!

Bestuurder in sociaal domein

Het is niet eenvoudig om de complexiteit van het sociaal domein op een eenvoudige manier inzichtelijk te maken. Inwoners hebben steeds vaker meervoudige behoeften, sterk afhankelijk van iemands persoonlijke situatie en aan verandering onderhevig in de tijd. Bovendien worden inwoners op vele en ondoorgrondelijke manieren beïnvloedt. En lang niet alle invloedsfactoren zijn zichtbaar. De complexe leefwereld van mensen kan dan ook nooit volledig begrepen worden in termen van oorzaak en gevolg. Volgens de Raad voor de Samenleving is daarom oog nodig voor de specifieke context, persoonlijke ervaringen en gemaakte afwegingen van de betrokkenen. Precies wat SenseGuide mogelijk maakt.

Narratief evalueren en verantwoorden in het sociaal domein

‘Anders verantwoorden’ moet echt anders

Wat zou in het sociale domein een nieuwe, passende manier van verantwoorden kunnen zijn? Dat was de hamvraag bij de deelnemers van het rondetafelgesprek op 20 januari 2021. Aan tafel zaten vertegenwoordigers van Stimenz (organisatie voor sociaal werk in Apeldoorn en de Veluwe), de gemeente Apeldoorn en SenseGuide.

Neem contact op

Contactformulier

Vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact op. Of bel ons op +31 6 3190 2336

Naam

Telefoonnummer

E-mailadres

Vraag of opmerking