Monitoren

De kracht van onze methodologie schuilt vooral in de mogelijkheid om een continu beschikbare thermometer in het veld te hebben: het in kaart brengen van de effecten van beleid door het zichtbaar maken van de mate en de richting van beweging in attitudes en ideeën.

Bij continue monitoring is het nodig om het delen van verhalen en ervaringen niet te zien als iets bijzonders, maar het op te nemen in een dagelijkse of wekelijkse routine. Als ook de terugkoppeling met mensen in het operationele werkveld goed geregeld wordt, ontstaat op die manier een dynamiek tussen beleid en uitvoering die het mogelijk maakt om sneller in te spelen op signalen uit het veld.

Waarom continue monitoren?

Wie een continu veranderende omgeving wil beïnvloeden, zal korte cycli van monitoring, besluitvorming en actie moeten aanhouden. Het accent ligt op het actief zoeken naar (zwakke) signalen en patronen die aangeven waar kansen of bedreigingen liggen. Dit wordt ook wel anticiperend bewustzijn genoemd. Daarvoor is feedback nodig die bijna in real-time beschikbaar moet zijn en toch de nodige context biedt. In plaats van een vraag als “hoe maken we een beweging naar meer zelforganisatie” of "hoe krijgen we een inclusieve samenleving“ richten we ons op vragen als "hoe krijgen we meer verhalen van dit en minder van deze".

Wanneer continue monitoren?

Continue monitoren is van belang wanneer je:

  • snel wil inspelen op de dynamiek in jouw omgeving aan de hand van ervaringen en observaties in plaats van meningen uit panels en enquêtes
  • informele netwerken wil mobiliseren in crisissituaties (bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis) of voor toekomstverkenning en peilingen
  • collectieve intelligentie wil benutten voor maatschappelijke vraagstukken (bijvoorbeeld een duurzame economie of een inclusieve samenleving)
  • snel sociale culturele patronen in beeld wil hebben
  • vroegtijdige probleemsignalering wil versterken
  • gemeenschapsgeld beter wil benutten
  • een continue proces van leren en verbeteren wil implementeren

Neem contact op

Contactformulier

Vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact op. Of bel ons op +31 6 3190 2336

Naam

Telefoonnummer

E-mailadres

Vraag of opmerking