Voor wie

SenseGuide is ontstaan vanuit eigen managementervaring en de behoefte aan nieuwe instrumenten om beter om te gaan met de toenemende complexiteit in samenleving en organisatie. Sinds onze oprichting in 2012 hebben wij het vertrouwen verdiend van vooraanstaande organisaties in het sociaal domein, de jeugd- en ouderenzorg, de publiek sector, het ontwikkelingswerk en in de kennissector.

narratief verantwoorden
narratief evalueren
ouderenzorg
verpleeghuiszorg
positieve gezondheid

De zorgverlening aan ouderen zowel thuis als in verpleeghuizen verschuift van louter taakgericht naar meer relatiegericht. Niet alleen de behoeften van de bewoner en cliënt staan centraal, maar ook die van familie en verplegend personeel. Dit leidt tot een nieuwe kijk naar kwaliteit van zorg, ook wel ervaren kwaliteit van zorg genoemd. Ervaren kwaliteit van zorg is een proces dat wordt beïnvloed door verwachtingen, interacties en relaties tussen de bewoner/cliënt, familie en verplegend personeel. Dit maakt het lastig om de kwaliteit van zorg te monitoren: niet alle krachten die van invloed zijn op het dagelijkse leven zijn zichtbaar en kunnen nooit volledig begrepen worden in termen van oorzaak en gevolg. Werken met narratieven biedt nieuwe mogelijkheden om verbeteringen in de zorg door te voeren en de impact op de kwaliteit van leven en werken in de ouderen- en verpleegzorg te monitoren.

Lerende organisatie
Verandermonitor
Strategisch narratief

Een lerende organisatie, zelforganisatie of meer diversiteit en inclusie op de werkvloer: er is een ander soort gedrag van mensen nodig. Om gedrag daadwerkelijk duurzaam te veranderen, is het belangrijk allereerst helder te krijgen welke gedragspatronen er zijn. De constructieve patronen wil je versterken, de ineffectieve doorbreken.

Narratief monitoring, evaluatie en leren
Monitoring learning accountability and learning

Voor NGO's in de ontwikkelingssamenwerking is de medefinanciering door de Nederlandse overheid niet langer de ruggengraat. Argumenten en bewijzen aandragen voor verantwoording (accountability) en effectiviteit worden daarmee nog belangrijker om aandacht te vragen, betrokkenheid te creëren en vertrouwen te wekken bij donateurs. Tegelijkertijd is het belangrijker dan ooit om vaker te reflecteren of bestaande aannames en overtuigingen nog kloppen met de werkelijkheid. SenseGuide ondersteunt organisaties in de ontwikkelingssamenwerking in het monitoren, evalueren, verantwoorden en leren vanuit één integrale aanpak. Bovendien heeft de lokale gemeenschap een stem in haar eigen ontwikkeling. Dit helpt vastgeroeste patronen of impasses te doorbreken. Met een effectievere besteding van geld en middelen als gevolg. Goed voor de gemeenschap, voor de donateur en voor jouw organisatie.

narratief verantwoorden
narratief evalueren
narratief cliëntervaringsonderzoek
WMO
Jeugd
Bewonersonderzoek

Veel gemeenten worstelen met verantwoording afleggen over beleid in het sociaal domein. Doen we de juiste dingen? Doen we ze goed? En sluiten de ervaringen van de doelgroep aan op de bedoeling van beleid? Cijfers en indicatoren geven daarbij houvast vanuit de gedachte ‘meten is weten’. Maar cijfers zonder de verhalen erachter kunnen leiden tot een kloof met de dagelijkse realiteit. Onze manier van narratieve verantwoording maakt het mogelijk de verhalen achter de cijfers te begrijpen.

Jongeren
jeugdzorg
narratieve monitoring
narratieve verantwoording
Narratief evalueren

De laatste decennia is de diversiteit en complexiteit van de leefwereld van jongeren enorm toegenomen. De immense dynamiek van media en digitale wereld reiken jongeren voortdurend nieuwigheden aan en hebben buitengewone effecten op hun identiteit en sociale leven. Ze hebben steeds vaker te maken met keuzestress en meervoudige behoeften, sterk afhankelijk van de persoonlijke situatie en aan verandering onderhevig in de tijd. De vraag naar jeugdzorg stijgt sterk en de coronacrisis laat zien hoe kwetsbaar de mentale gezondheid van jongeren is. Om erachter te komen of jongeren- en jeugdzorgbeleid ook werken zoals bedoeld, is oog nodig voor de specifieke context, persoonlijke ervaringen en gemaakte afweging van jongeren. Daarbij zijn de perspectieven en waarden van verschillende betrokkenen belangrijk en dat is niet goed in alleen cijfers of indicatoren te vatten. Narratieve monitoring en verantwoording bieden nieuwe mogelijkheden.

publieke sector
maatschappelijke opgaves
monitoring
Verantwoorden

Maatschappelijke opgaves en vraagstukken in de publieke sector kenmerken zich door overlappende netwerken waarin mensen, gebeurtenissen en verhalen elkaar op vele manieren beïnvloeden. Dit vraagt niet alleen om andere manieren van denken en organiseren maar ook om andere stuurinformatie. Narratief onderzoek en verantwoorden bieden nieuwe mogelijkheden. Onze aanpak is toepasbaar op verschillende beleidsterreinen. Zo hebben we gewerkt aan vraagstukken op het gebied van arbeidsmarkt, cultuur, duurzaamheid, economie, energietransitie, leefbaarheid en veiligheid.

Neem contact op

Contactformulier

Vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact op. Of bel ons op +31 6 3190 2336

Naam

Telefoonnummer

E-mailadres

Vraag of opmerking