Diensten en projectaanpak

Onze methodologie heeft een robuust wetenschappelijk kader en is gebaseerd op inzichten uit de complexiteitstheorie en naturalistic sensemaking (het academische werkveld van cognitieve psychologie, antropologie, sociologie en filosofie).

De kwaliteit van het ontwerp bepaalt de kwaliteit van het onderzoek. Dat begint met een gedegen analyse van het vraagstuk en de context waarin het zich voordoet. Vervolgens ontrafelen we het vraagstuk en werken we een onderzoeksraamwerk en informatiemodel uit.

Voor het verzamelen van data gebruiken we de SenseMaker software. Via het web of via app verzamelen we tekst, audio-opnames en fotomateriaal die vertellen hoe mensen hun wereld ervaren. Hierdoor maken we narratief onderzoek onder een grote groep mensen mogelijk. Uniek is dat vertellers zelf hun verhaal duiden.

We gebruiken zowel basis als geavanceerde technieken voor visualisatie van de data. Het doel is om de onderzoeksdata visueel aantrekkelijk en inzichtelijk te maken om daarmee snel patronen, verbanden en zwakke signalen te ontdekken zonder daarvoor een data-analist te hoeven zijn. 

Voor analyse hebben wij een proces ontwikkeld dat voorkomt dat mensen lukraak verhalen gaan lezen; de ervaring leert dat dit al snel leidt tot een gevoel van ‘verdrinken in data’ waardoor er juist geen patronen, verbanden en thema's meer worden gezien.

In deze fase geven wij de belangrijkste clusters van inzichten, analyses en verhalen terug aan de belanghebbenden. Doel hiervan is om met elkaar in dialoog tot betekenis te komen en handelingsperspectief te vinden. We noemen dit ook wel sensemaking.

De kracht van onze methodologie schuilt vooral in de mogelijkheid om een continu beschikbare thermometer in het veld te hebben: het in kaart brengen van de effecten van beleid door het zichtbaar maken van de mate en de richting van beweging in attitudes en ideeën.

Het eindrapport is een samenhangende en visueel aantrekkelijke vertaling van de output uit het analyse- en betekenisgevingsproces onderbouwd met bijbehorende grafieken en verhaalfragmenten. Op verzoek worden de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek in een beeldplaat of infographic rapport aangeboden.

Neem contact op

Contactformulier

Vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact op. Of bel ons op +31 6 3190 2336

Naam

Telefoonnummer

E-mailadres

Vraag of opmerking