Ontwerpen

De kwaliteit van het ontwerp bepaalt de kwaliteit van het onderzoek. Dat begint met een gedegen analyse van het vraagstuk en de context waarin het zich voordoet. Vervolgens ontrafelen we het vraagstuk en werken we een onderzoeksraamwerk en informatiemodel uit.

Activiteiten in de ontwerpfase

We werken samen met de opdrachtgever aan een onderzoeksontwerp. De opdrachtgever stelt een projectmanager aan die gedurende het project zorgdraagt voor planning, opdrachtbewaking, coördinatie en inbreng van interne resources. We brengen de onderzoeksthema’s in beeld op basis van literatuuronderzoek en workshop(s) met een werkgroep van belanghebbenden uit het werkveld.

Kernactiviteiten:

  • Scherp stellen van managementvraag en informatiebehoefte vanuit een multi-sector managementadvieservaring
  • Projectplan opstellen
  • Onderzoekscriteria vaststellen (steekproef, betrouwbaarheidsniveau en validiteit)
  • Het 'systeem in de kamer brengen': een sensemaking werkgroep samenstellen
  • Feiten, aannames, overtuigingen uiteen rafelen en informatiebehoefte vaststellen met literatuurverkenning, 'systeem in de kamer' workshops en eventueel vooronderzoek
  • Ontwerpen van een onderzoeksraamwerk met operationalisering van onderzoeksthema's en -variabelen naar een SenseMaker informatiemodel bestaand uit narratieve en kwantitatieve indicatoren
  • Vertaling van narratieve indicatoren naar een stimuleringsconcept (story prompts) voor de doelgroep om ongestuurde memorabele verhalen te vertellen bruikbaar voor sensemaking
  • Vertaling van kwantitatieve indicatoren naar duidingsvragen (signifiers) voor patroon-analyse en zwakke signalen detectie
  • Configuratie, testen en beschikbaar stellen van SenseMaker software via App (iOS en Android) en Web
Neem contact op

Contactformulier

Vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact op. Of bel ons op +31 6 3190 2336

Naam

Telefoonnummer

E-mailadres

Vraag of opmerking