Cynefin framework

Organisaties hebben altijd te maken met complexe vraagstukken en situaties waarbij er nooit één ‘beste’ waarheid is. Dit doet zich bijvoorbeeld voor bij een acute ramp of crisis, bedreigingen van de veiligheid of leefbaarheid, een nieuwe strategische koers van de organisatie of een onverklaarbare daling in klant- of medewerkerstevredenheid. Het komt er dan vooral op aan de onderliggende aspecten te duiden en de juiste aanpak in de juiste context te kiezen. Het Cynefin framework biedt hiervoor een stevig fundament.

Een hulpmiddel om beslissingen te nemen

In onze aanpak maken wij gebruik van het Cynefin raamwerk. Dit is een praktisch raamwerk voor de toepassing van complexiteitstheorie in het management van organisaties. De soms wat abstracte begrippen en ideeën uit de complexiteitstheorie worden hiermee inzichtelijk en toepasbaar gemaakt, zonder de onderliggende principes geweld aan te doen.

Een deelnemer aan een workshop verwoordde het zo: “Ik ben zo moe van die theorieën die doen alsof alle mensen machines zijn of computers - of Amerikanen. Zo'n poppenkast. Deze aanpak gaat uit van echte mensen. Zoals we echt zijn, met alle sterke en zwakke kanten. Het is alsof heel veel vage ideeën en twijfels die ik had over management en besluitvorming nu ineens helder onder woorden zijn gebracht. Een verademing.”

Niet de zoveelste theorie

Het Cynefin raamwerk is een andere manier van kijken en denken. Het is niet de zoveelste theorie die alle andere overbodig probeert te maken. Cynefin brengt grenzen aan: voor administratieve processen en technische systemen is BPR of Six Sigma bijvoorbeeld een valide aanpak. Toegepast op teams van mensen is het echter een kille en onhandige methode, die indruist tegen onze menselijke natuur.

De bedenker van het Cynefin raamwerk is professor Dave Snowden, tevens ook de oprichter van Cognitive Edge. De Harvard Business Review wijdde in november 2007 een cover-artikel aan Cynefin. Het artikel kreeg in datzelfde jaar de prijs als "Best Practitioner Paper" toegekend door 'the Academy of Management'. In 2011 won het artikel de 'Citations of Excellence' prijs voor het behoren tot de 50 beste artikelen die in 2007 gepubliceerd zijn.

Sinds de publicatie in de Harvard Business Review, is Cynefin gebruikt in het oplossen van gijzelingssituaties, toekomstverkenning en risicoanalyse op centraal overheidsniveau, softwareontwikkeling, analyse van dalende klanttevredenheidscijfers en op nog vele andere gebieden.

Bekijk ook deze video van Dave Snowden over het Cynefin framework

Neem contact op

Contactformulier

Vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact op. Of bel ons op +31 6 3190 2336

Naam

Telefoonnummer

E-mailadres

Vraag of opmerking