Beschermd thuis Veenendaal

De gemeente Veenendaal zet vervolgstappen in de beweging van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis. De visie is dat ondersteuning van mensen met een psychische kwetsbaarheid plaatsvindt in de eigen woonomgeving. SenseGuide onderzocht wat nodig is om deze transitie te laten slagen.

Uitkomsten narratief onderzoek 'van beschermd wonen naar beschermd thuis in Veenendaal' in beeld

Over het onderzoek

Het onderzoek had als doel inzicht te krijgen in de kansen en belemmeringen van de transitie van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis vanuit het perspectief van de belangrijkste actoren:

  1. Cliënten
  2. Persoonlijke begeleiders
  3. Inwoners van Veenendaal

De centrale onderzoeksvraag was “Wat is volgens de actoren nodig om de transitie van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis in Veenendaal te laten slagen?”.

Onderzoeksontwerp

Voor het ontwerp van het onderzoek is een literatuurverkenning gedaan naar studies over de transitie van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis. Ook vond er expertonderzoek plaats onder een selecte groep van professionals en ervaringsdeskundigen in Beschermd Wonen in de gemeente Veenendaal. Deze selecte groep bestond uit beleidsadviseurs WMO en Wonen van de gemeente Veenendaal, vertegenwoordigers van zorgaanbieders Kwintes, Veens, Stichting Fred, Vertegenwoordigers van pilotprojecten en wooninitiatieven, Gewoon Thuis, EF5, Grasboom en een vertegenwoordiger van Woningcorporatie Patrimonium. Het doel van het expertonderzoek was om met expertverhalen de context van de transitie in Veenendaal in kaart te brengen. Aan de hand van de literatuurverkenning en het expertonderzoek zijn factoren geïdentificeerd die van invloed zijn op een succesvolle transitie naar een ‘Beschermd Thuis’ situatie. We zien hierbij onderscheid in factoren die gerelateerd zijn aan het zorgsysteem en factoren die gerelateerd zijn aan individuele kenmerken van cliënten.

Gezien de vele studies naar zorgsysteemfactoren richtte het onderzoek in Veenendaal zich op het in beeld brengen van individuele kenmerken van clienten en de beeldvorming en ervaringen van inwoners van Veenendaal. Individuele kenmerken (persoonskenmerken, gezondheidskenmerken en hulpbronnen) hebben een directe relatie met het al dan niet zelfstandig wonen door mensen met psychiatrische beperkingen.

Neem contact op

Contactformulier

Vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact op. Of bel ons op +31 6 3190 2336

Naam

Telefoonnummer

E-mailadres

Vraag of opmerking