Een nieuw strategisch narratief voor ING van ING'ers

Binnen ING bieden de Orange Society en Orange Spirit Community (800 ING’ers) in 2013 de nieuwe CEO, Ralph Hamers, een cadeau aan: ‘the Orange Message’, een eenduidig en gedragen narratief over wat leeft onder ING’ers. Het strategisch narratief komt via het delen en duiden van ervaringsverhalen tot stand.

Een nieuw strategisch narratief voor ING van ING'ers

Door verder te bouwen op de verhalen van gisteren en vandaag, combineerde de Orange Spirit Message honderden verschillende perspectieven tot een set inzichten en mogelijke acties met als resultaat een eigen verhaal over de ING van morgen. Immers, wat we vandaag meemaken heeft veel invloed op hoe we over de toekomst denken. Dat bepaalt grotendeels welke mogelijkheden we zien – en welke niet.

Deze methode toonde ook de kracht aan van informele en onderling verbonden netwerken van ING’ers om als denktank te fungeren voor strategische vraagstukken, complexe problemen en acute crisissituaties.

Het project droeg bij aan:

  • het verstevigen van het onderlinge vertrouwen van ING’ers.
  • het verstevigen van het vertrouwen van de klant in ING.
  • het verscherpen van visie en strategie van ING.
  • het benutten van kennis en expertise van ING’ers in de omgang met bij het omgaan met strategische vraagstukken, complexe problemen en acute crisissituaties.
  • het versterken van de medewerkersbetrokkenheid en het verhogen van de medewerkerstevredenheid (WPC-score).

Opzet voor het verzamelen van verhalen

ING's werd gevraagd een memorabele ervaring te delen in verhaalvorm (zie foto). Positief of negatief, lang of kort - alles was welkom. Het hoefde geen literair meesterwerk te zijn zolang het maar één samenhangende ervaring is.

De essentie was te zoeken naar dominante patronen en zwakke signalen via de interpretaties die mensen zelf aan hun verhaal geven.

Vanuit het projectteam werden een aantal dimensies (en filtervragen) aangereikt waarmee de respondenten hun verhaal duidden. Deze ‘signifiers’ werden opgesteld op basis van de leerdoelen van het projectteam, de input uit de WPC-scan van 2012 en andere bronnen binnen en buiten ING.

In hoofdlijnen liepen de leerdoelstellingen langs:

  • de menselijke kant van de organisatie (sentiment, gedrag, belangen, verantwoordelijkheid).
  • de bedrijfskundige kant van de organisatie (interne en externe focus).
Neem contact op

Contactformulier

Vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact op. Of bel ons op +31 6 3190 2336

Naam

Telefoonnummer

E-mailadres

Vraag of opmerking