Presentatie onderzoek Jong in Assen aan gemeenteraad

SenseGuide presenteerde op 17 november jl. haar onderzoek, in opdracht van de rekenkamercommissie, naar de leefwereld van jongeren in Assen aan de gemeenteraad. Dit artikel beschrijft kort de essentie van het onderzoek met een link naar de opname van de presentatie, onderzoeksrapport, raadsvoorstel en aanbevelingen van de commissie.

Jong in Assen

De afgelopen jaren hebben de lokale media veel bericht over een gebrek aan voorzieningen voor jongeren in Assen. Daarmee is een weinig inspirerend beeld over Assen ontstaan als een stad vóór jongeren. De Rekenkamercommissie van de gemeente liet daarom SenseGuide onderzoek uitvoeren. De hoofdvraag van het onderzoek is ‘In welke mate sluit het gemeentelijk beleid en het daarmee samenhangende aanbod aan voorzieningen en activiteiten aan bij de behoefte van jongeren? ‘. De vraag wat jongeren zelf willen en waarom stond centraal.

583 verhalen van jongeren

Aan het narratief onderzoek van SenseGuide deden 583 jongeren uit Assen mee. Zij beschreven en vertelden in eigen bewoordingen wat zij in hun vrije tijd graag doen, wat ze belangrijk vinden en waarom. Daarnaast gaven zij met gesloten vragen ook duiding aan hun verhaal. Dit resulteerde in kwalitatief hoogwaardige informatie op een statistisch betrouwbaar niveau en met een representatieve verdeling van jongeren in Assen naar gender, leeftijd en woonwijk. Verder is deskresearch gedaan en zijn interviews met sleutelpersonen gehouden om inzicht te krijgen in het jeugdbeleid van de gemeente.

Genuanceerd beeld over behoefte aan voorzieningen voor jongeren

Het thema jongeren in Assen heeft veel aandacht in de lokale media. Het overheersende beeld is dat er voor jongeren weinig in Assen te doen is. Een beeld dat jongeren weinig inspireert. In dit onderzoek hebben we geprobeerd om ons hier niet door te laten beïnvloeden. Het risico bestond namelijk dat we daardoor niet het brede perspectief zien van hoe het is om een jongere in Assen te zijn. Met als gevolg dat niet de juiste afwegingen worden gemaakt. Ons vertrekpunt was daarom allereerst te kijken naar hoe jongeren invulling geven aan hun leven buiten school-, studie- of werktijd en wat hun algemeen welbevinden is. Daarna hebben we gekeken naar hoe jongeren gebruik maken van bestaande gemeentelijke voorzieningen en activiteiten. Als laatste hebben we gevraagd naar hoe zij kijken naar het beeld dat er weinig voor jongeren te doen is en wat hun ideeën daarover zijn. Het onderzoek geeft dan ook een genuanceerd beeld over het welbevinden van jongeren, de voorzieningen voor jongeren en waar jongeren behoefte aan hebben.

Gezamenlijke opgave

De mate waarin jongeren zich thuis voelen in een stad, zich kunnen uitleven en inspiratie vinden, is van grote invloed op hun identiteitsontwikkeling. Het creëren van een passend en actueel voorzieningenniveau voor jongeren is een complexe opgave zo blijkt ook wel uit dit onderzoek. Dat voorzieningenniveau is een gezamenlijke opgave, naast de gemeente spelen ook sportclubs, culturele instellingen, horeca en ondernemers hierin een belangrijke rol. In dit onderzoek wordt ingezoomd op de handvatten die de gemeente heeft voor deze belangrijke groep inwoners.

De gemeenteraad heeft de aanbevelingen uit het rapport overgenomen en geeft het college van B&W opdracht hier uitvoering aan te geven.

Neem contact op

Contactformulier

Vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact op. Of bel ons op +31 6 3190 2336

Naam

Telefoonnummer

E-mailadres

Vraag of opmerking