Doorbraak in diversiteit en inclusie

Organisaties met een divers en inclusief personeelsbestand zijn beter in staat talent aan zich te binden, vernieuwing te realiseren en de juiste keuzes te maken bij complexe vraagstukken. Toch komen diversiteit en inclusie maar moeizaam van de grond. Een aanpak met narratieven en sensemaking kan deze impasse doorbreken. 

Niet de mensen veranderen maar de gedragspatronen en dynamiek in de organisatie

Diversiteit en inclusie zijn taaie vraagstukken

Diversiteit ven inclusie verlangen een ander soort gedrag van medewerkers. Dat is in de praktijk lastig. De meeste programma’s gericht op diversiteit en inclusie leiden niet tot een verandering in de organisatiecultuur. Het gevolg is dat medewerkers die zich in de minderheid voelen nog steeds niet werkelijk zichzelf kunnen zijn. Dit leidt veelal tot frustratie en niet zelden tot een burn-out.

Inzicht in gedragspatronen nodig

Gedragsverandering gaat hier niet over het veranderen van mensen maar over de interactie tussen deze mensen. Er is inzicht nodig in wat werkelijk onder mensen leeft. Om constructieve en ineffectieve patronen beter te begrijpen is hoge kwaliteit data cruciaal. Harde bewijsvoering bevordert ook gezamenlijke reflectie en betekenisgeving. Resultaat: aanknopingspunten om gedrag te beïnvloeden met een breed draagvlak.

Diversiteit ontstaat als er andere verhalen verteld worden

Gedragspatronen in een organisatie zijn diepgeworteld in aannames, overtuigingen, gewoontes, tradities en de verhalen van mensen. Verandering ontstaat wanneer zij daar nieuwe betekenis aan geven en andere verhalen vertellen.

Meer verhalen van dit, minder van deze

SenseGuide ondersteunt organisaties in complexe veranderprocessen. In plaats van een vraag als “Hoe creëren we diversiteit ” richten wij ons op een vraag als “ Hoe krijgen we meer verhalen van dit en minder van deze”. Zo veranderen gedragspatronen op een holistische en duurzame wijze.

Narratieven op grote schaal

Narratieven stellen ons in staat in te leven in het dagelijks leven van mensen: we krijgen een beter begrip van hun gedragingen, overtuigingen, drijfveren, intenties en hun werkomstandigheden. SenseGuide verzamelt methodisch en op grote schaal narratieven waardoor organisaties met hoge betrouwbaarheid conclusies kunnen trekken. Wanneer interventies eenmaal in gang zijn gezet monitoren we of verhalen daadwerkelijk veranderen.

Gezamenlijke reflectie en betekenisgeving

Effectief werken aan diversiteit is een groepsproces. Door dit groepsproces te faciliteren met ‘evidence based’ data en specifieke ‘sensemaking’ werkvormen ontstaan nieuwe strategische inzichten en interventies die daarop aansluiten. Harde bewijsvoering, gezamenlijke reflectie en betekenisgeving zorgen voor een breed draagvlak om diversiteit daadwerkelijk in de organisatie te verankeren.

Continue beschikbare thermometer

Diversiteit en inclusie in de organisatie zijn taaie vraagstukken. Een doorbraak realiseren vraagt doorlopend inzicht in gedragspatronen, reflectie, betekenisgeving en het doorvoeren van interventies. Het loopt niet in een rechte lijn van A naar B. Het is daarom belangrijk een continue beschikbare thermometer in de organisatie te hebben: weten wat werkt en wat niet. Diversiteit en inclusie in de organisatie ontstaan zo op een gegeven moment als vanzelf.

Neem contact op

Contactformulier

Vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact op. Of bel ons op +31 6 3190 2336

Naam

Telefoonnummer

E-mailadres

Vraag of opmerking