De leefbare woonwijk

SenseGuide voert in opdracht van de gemeente Almere onderzoek uit naar de sociale cohesie tussen bewoners in Almere Poort en de relatie met de ervaren leefbaarheid.

Sociale verbinding zit op plekken anders dan die wij als gemeente financieren

Beleidsadviseur gemeente Almere

Almere Poort

Almere Poort is een jong nieuw stadsdeel in Almere met 13 duizend mensen. Professionals en wijkwerkers signaleren dat in bepaalde deelgebieden van Poort sprake is van kwetsbaarheid in termen van leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie.

Narratief bewonersonderzoek

Bewoners werden in eerste instantie gevraagd om aan de hand van een memorabele ervaring te beschrijven hoe zij de sociale cohesie met andere bewoners in Poort ervaren. Vervolgens worden enkele vragen gesteld die hun verhaal van duiding voorzien. Deze vragen gaan over thema's als sociale cohesie, leefbaarheid, de fysieke leefomgeving en de diversiteit van de bewonerssamenstelling inPoort. De verzamelde data maakten het mogelijk om de verhalen achter de cijfers te begrijpen. Aan het onderzoek deden 180 bewoners mee.

Sociale cohesie, leefbaarheid en fysieke leefomgeving

Onder sociale cohesie verstaan we de contacten tussen bewoners die de leefbaarheid in de woonomgeving bevorderen. Leefbaarheid is de mate waarin de omgeving aansluit bij de eisen en wensen die er door bewoners aan worden gesteld (Leidelmeijer en Van Kamp, 2003). Ook is de relatie met de fysieke leefomgeving onderzocht. Hiermee wordt bedoeld de inrichting van de openbare ruimte (zoals parken, straatmeubilair, sport- en bewegingsfaciliteiten etc.) voor ontmoeting, ontspanning en de sociaal maatschappelijke ontwikkeling van de woonomgeving.

Goed nabuurschap

Uit het onderzoek kwam vooral het belang van goed nabuurschap naar voren. Goed nabuurschap is volgens bewoners vriendelijk, gemoedelijk en vrijblijvend contact. Een beroep op elkaar kunnen doen wanneer nodig. Bewoners zijn meer rationeel dan emotioneel met elkaar betrokken. Bewoners vinden het belangrijk andere bewoners spontaan te kunnen ontmoeten zonder bewust naar contact op zoek te zijn. Herkenning dooranderen geeft een gevoel van verbinding met de wijk. Winkels , horeca en publieke ontmoetingsplekken spelen daarin een belangrijke rol.

Bezuinigingen op straatmeubilair en ontmoetingsplekken

De bezuinigingen van de gemeente op plaatsen van straatmeubilair en inrichting van publieke ontmoetingsplekken is in het onderzoek sterk zichtbaar geweest. Er is behoefte aan meer variatie in winkelaanbod, horeca en straatmeubilair. Bewoners signaleren diverse tekortkomingen in de infrastructuur die tot onderlinge ergenis tussen bewoners leiden. De gemeente kwam dan ook tot de conclusie dat sociale verbinding op andere plaatsen zit dan wordt gefinancierd en nu met terugwerkende kracht sociaal lapwerk moet verrichten.

Ideeën van bewoners

Het onderzoek leverde bovendien ruim 175 ideeën van bewoners op op de sociale verbinding in de wijk te verhogen.

Neem contact op

Contactformulier

Vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact op. Of bel ons op +31 6 3190 2336

Naam

Telefoonnummer

E-mailadres

Vraag of opmerking