600 verhalen voor beroepsbeeld leraar

SenseGuide verzamelde 600 verhalen van leraren voor een beroepsbeeld van en door de leraar.

Een beroepsbeeld van en door de leraar

Beroepsbeeld Leraar is een initiatief van gezamenlijke lerarenorganisaties onder regie van Kennisland. Het doel is enerzijds om tot een beroepsbeeld voor leraren en docenten in primair-, voortgezet-, speciaal- onderwijs en het mbo te komen waarin leraren zich herkennen en dat beschreven is vanuit de praktijk. Anderzijds is het doel om de maatschappelijke waardering voor het beroep te versterken door de rijkheid ervan te schetsen en aankomend leraren beter inzicht te geven in de verschillende aspecten van het leraarschap.

Contextrijke informatie aanreiken

Om vanuit de praktijk van de leraar tot een beschrijving van het beroepsbeeld te komen werkte Kennisland samen met SenseGuide. We verzamelden met onze narratieve onderzoeksmethode 600 ervaringsverhalen van leraren om daaruit patronen, verbanden en thema’s te identificeren. We deden dat vanuit vier invalshoeken:

  1. De essentie van het beroep van de leraar
  2. De professionele identiteit van de leraar
  3. De ontwikkeling en loopbaan van de leraar
  4. De verschillen tussen sectoren in het onderwijs

Leraren werden gevraagd:

  • Een beschrijving te geven van een gebeurtenis waarbij de leraar zich op zijn best voelde
  • Een beschrijving te geven van de expertise die de leraar bij deze gebeurtenis heeft ingezet
  • Eén of meerdere voorbeelden te geven van wanneer leraren het gevoel hebben niet bezig te zijn met hun beroep
  • Een beschrijving te geven van hoe leraren zich ontwikkelen

Veelzijdigheid en persoonlijke invulling staan centraal in leraarschap

Het narratieve onderzoek onder 600 leraren onthult een rijke variëteit aan percepties op het leraarschap. Dit beeld wordt gekleurd door de unieke ervaringen die elke leraar meeneemt. Uit de verhalen komt een breed spectrum aan rollen naar voren, van mentor en coach tot inspirator en innovator. Deze rollen reflecteren dat het leraarschap veel meer is dan alleen lesgeven; het is een beroep waarbij persoonlijke waarden en drijfveren een belangrijke rol spelen. Een impressie van de verhalen van leraren kan je hier vinden.

Wat betekent het narratief onderzoek voor het beroepsbeeld?

De uitkomsten van het narratief onderzoek waren bedoeld als input voor het beroepsbeeld. De betekenisgeving van de uitkomsten voor het beroepsbeeld vond samen met leraren plaats onder regie van kennisland. Het feit dat leraren hun eigen beroepsbeeld vormgeven, biedt waardevolle inzichten in de huidige onderwijspraktijk. Deze inzichten kunnen gebruikt worden om het grote lerarentekort te adresseren, en uiteindelijk ook bijdragen aan de kwaliteit van ons onderwijs.

Het beroepsbeeld van de leraar wordt begin 2024 door Kennisland gepresenteerd. Zie hiervoor de website van het beroepsbeeld leraar.

Neem contact op

Contactformulier

Vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact op. Of bel ons op +31 6 3190 2336

Naam

Telefoonnummer

E-mailadres

Vraag of opmerking