Zelforganisatie monitor Mondriaan GGZ

Verandertrajecten streven vaak een vrij abstract doel na. Iedereen heeft er waarschijnlijk zijn of haar eigen beeld bij. Zo wilde GGZ-instelling Mondriaan een beweging in gang zetten gericht op zelforganisatie. Maar wat wordt precies bedoeld met zelforganisatie? SenseGuide zocht het uit en volgde de voortgang van de beweging.

Verhalen verhelderen het gemeenschappelijk doel

De voorzitter van de Raad van Bestuur van Mondriaan wilde een beweging tot stand brengen naar meer eigen verantwoordelijkheid en zelforganiserend vermogen. Hij vroeg AOG School of Management om samen een incompany traject te creëren en begeleiden. Als onderdeel van het opleidingstraject werden medewerkers uitgenodigd hun ervaringsverhalen rondom zelforganisatie te delen. Wat vinden ze er van? In hoeverre zien of nemen ze al zelforganiserende initiatieven? Onder de begeleiding van SenseGuide was het mogelijk om de rode draad en relevante patronen in deze ervaringsverhalen te ontdekken. Door deze te bespreken en te duiden hebben de mensen binnen Mondriaan daar samen met AOG docenten betekenis aan gegeven. Zo werden zij als medewerkers actief betrokken om patronen te vertalen naar conclusies en vervolgstappen.

Gedeeld referentiekader

Door deze kennis en ervaringen eerst gezamenlijk onder de loep te nemen, ontstond een gedeeld referentiekader en konden er gedragen besluiten genomen worden. Het resulteerde in ‘Zelforganisatie op z’n Mondriaans’. Niet top-down bepaald, maar samen vormgegeven. Ook de aanpak was geen ‘implementatie’ of vastomlijnd stappenplan. Teams en stafleden werden uitgenodigd om samen te verkennen welke regelruimte zij wilden; welke besluiten en activiteiten zij graag zelf wilden oppakken. Denk aan het roosteren of aannemen van nieuwe teamleden. Eén van de doelen van de narratieve methode is ook het op gang brengen van een dialoog over relevante issues met en tussen betrokkenen. Waardoor je het persoonlijke én het onderlinge begrip vergroot.

Met deze aanpak werd kwalitatief rijke informatie verzameld over wat de Mondriaan deelnemers onder zelforganisatie verstaan. Daarnaast leverde het informatie op over welke patronen zelforganisatie bevorderden en welke juist belemmerend werkten.

Koers tussentijds bijsturen

Aan de hand van de inzichten uit het narratief onderzoek kon men bij Mondriaan de koers tussentijds bijsturen en beleidsbeslissingen kwalitatief en kwantitatief onderbouwen. Alle betrokkenen waren blij met de beschouwing die het onderzoek opleverde en de positieve trend die gedurende het incompany traject zichtbaar werd. In 2022 zijn opnieuw verhalen opgehaald om na te gaan of de zelforganiserende beweging nog verder is toegenomen.

Neem contact op

Contactformulier

Vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact op. Of bel ons op +31 6 3190 2336

Naam

Telefoonnummer

E-mailadres

Vraag of opmerking