Burgerpeiling economische hervorming

In opdracht van de SCL Group voerde SenseGuide narratief onderzoek uit onder verschillende burgergemeenschappen in Saoedi-Arabië in het kader van het overheidsprogramma Vision 2030. Het doel was inzicht te krijgen in de mate van 'civic engagement': de betrokkenheid bij en de houding tegenover geplande economische hervormingen.

Vision 2030

Decennialang zijn olie-inkomsten in Saoedie Arabie het bindende middel in het sociale contract tussen overheid en bevolking. Door de bevolkingsgroei – van 6 miljoen in 1972 naar 34 miljoen in 2022 – zijn daar intussen te veel Saoediërs voor. De oliedollars stromen nog altijd binnen, maar de olie raakt onherroepelijk een keer op. Dus nu worden die dollars gebruikt om de economie te hervormen.

Het meerjarenplan Vision 2030 mikt op groei van dat deel van het bruto binnenlands product dat niet uit olie komt. Het moet van 15 procent nu naar 50 procent in 2030. Met nieuwe, duurzame megasteden, de grootste waterstofeconomie ter wereld en andere megaprojecten wil de overheid vooral hightechbanen creëren, om de honderdduizenden jonge Saoediërs die jaarlijks de arbeidsmarkt betreden van werk te voorzien. Ook het toerisme moet groeien: van 5,3 procent nu naar 10 procent van het bbp. Concreet betekent dat: honderd miljoen bezoeken, ruim anderhalf miljoen nieuwe banen en 150 miljard dollar aan inkomsten in 2030.

Grootschalig narratief onderzoek

SenseGuide verzamelde ruim 1000 verhalen uit diverse lagen van de burgerbevolking in Saoedie Arabie. Het doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in de mate van 'civic engagement': de betrokkenheid bij en de houding tegenover geplande economische hervormingen. De resultaten van het onderzoek werden in uitgesplitst in gedrags-, attitude- en demografische clusters. Het onderzoek bood inzichten voor een genuanceerde afweging van ervaren welbevinden en de mate van betrokkenheid tegenover hervormingen. De uitkomsten gaven aanknopingspunten voor de communicatiestrategie van overheid en overheidsinstanties.

Neem contact op

Contactformulier

Vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact op. Of bel ons op +31 6 3190 2336

Naam

Telefoonnummer

E-mailadres

Vraag of opmerking